Members


Baloň  , mayor: Frigyes Matus

Boheľov , mayor: Mária Kázmérová 

Brestovec, mayor: Peter Tóth

Čilizská Radvaň, mayor: Erzsébet Janík

Dolný Štál,  mayor: Tomáš Horváth

                           Poľovnícke združenie o.z., Dolný Štál

Kĺúčovec,  mayor: Csaba Bognár

 

Medveďov, mayor: Ladislav Morva

Ňárad, mayor: Jozef Lukács

Padáň,   mayor : Zoltán Szabó   

Pataš , mayor: Ernest Takács  
  

Sap, mayor: Ing. František Miklós  

Okoč,  mayor: Ing. Ladislav Polák

                         EURO-PROSPERITAS  o.z., Okoč   

                                 

  Veľký Meder, mayor: JUDr. Samuel Lojkovič    

Promegere O.Z. - Veľký Meder