Pozdravujeme návštevníkov domovskej stránky MAS Podunajsko o.z.!

       Cieľom našej miestnej akčnej skupiny je realizácia spoločnej stratégie rozvoja v regióne, všestranná podpora trvale udržateľného rozvoja územia.

       Naša organizácia sa  zameriava predovšetkým na nové formy zlepšovania kvality života v regióne, posilnenie ekonomického prostredia, zhodnocovanie prírodného a kultúrneho dedičstva v nadviazaní na rozvoj cestovného ruchu, športových a rekreačných aktivít.

        Našim poslaním je  vytváranie podmienok pre najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji regiónu, propagácie obnovy vidieka a účasť pri obnove vidieka na národnej a európskej úrovni.

        Náš región Podunajsko sa nachádza na juhozápade Slovenska pri Maďarských hraniciach.

        Región je z južnej strany ohraničený  korytom Dunaja. Celá oblasť je súčasťou obrovskej zásobárne podzemných vôd a jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Rovinatý chotár pri Dunaji pokrývajú vrstvy štrku a piesku z levantského obdobia,  pre niektoré oblasti  sú charkteristické aj rašeliniská.

        Najväčšie plochy na sever od Dunaja  boli premenené na polia a zachovalo sa len veľmi málo lesov a lúk. Bohatšiu flóru nájdme popri Dunaji, kde sa vyskytujú lužné lesy. Tvár krajiny, jej farby udávajú  teplomilné plodiny, ktoré sa tu pestujú:  kukurica, pšenica,  slnečnica, repka, rôzne druhy ovocia a zeleniny. Spomedzi priemyslu je tu zastúpený hlavne potravinársky.

        Región Podunajsko prešiel bohatým historickým vývojom.  Dokazujú to aj vykopávky z obdobia okolo 1300 pred Kr. Väčšina obcí má prvú písomnú spomienku zo začiatku 12. storočia.

         Najvýznamnejším rekreačným strediskom v regióne je kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi  navštevované aj zahraničnými turistami.  V poslednom čase sa na rekreáciu využíva aj pobrežie Dunaja, kde sa ťahá Dunajská cyklomagistrála.

         Obyvatelia obcí  Podunajského regiónu len nedávno začali hľadať možnosti rozvoja vidieckého turizmu.