Výtvarná súťaž pre ZUŠ na území MAS Podunajsko

 

 

TÉMA: AKO TO VIDÍM JA – AKO VIDÍM ÚZEMIE MAS PODUNAJSKO

 

Vyhlásenie súťaže: 29.09.2022

Ukončenie súťaže: 16.12. 2022

Vyhlásenie výsledkov: 10.01.2023

 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2 ZUŠ, ktoré pôsobia na území MAS Podunajsko. Navštevujú ich žiaci z obcí MAS Podunajsko.

ZUŠ Jozefa Janigu Veľký Meder - Janiga József MAI Nagymegyer

Základná umelecká škola Dolný Štál - Művészeti Alapiskola Alistál

 

Výtvarné práce Počet
Veľký Meder 44
Dolný Štál 14
Spolu 58
deti do 10 rokov  27
deti 10 a viac rokov 31

V tabuľke uvádzame všetkých účastníkov sôťaže a aj výhercov.Pri vyhodnotení prác sme brali do úvahu vekovú kategóriu. . kategória boli žiaci do 10 rokov, Druhá kategória boli  žiaci 10 roční a vyššie.

Za každú kategóriu boli vybraní absolútni víťazi  + 3 víťazi za každú kategóriu bez určenia poradia.

 

Priezvisko a meno Vek Názov diela ZUŠ
Kutrucz Maja 13 Socha sv. Štefana vo Veľkom Mederi / Szent István szobra Nagymegyeren Veľký Meder
Varga Dorina 9 Lesopark vo Veľkom Mederi / A nagymegyeri erdőpark Veľký Meder
Monozlay László 9 Erb Okoča / Ekecs címere Veľký Meder
Kürti Róbert 9 Kostoľ / Templom Veľký Meder
Bozsenyík Viktória 9 Skanzen / Tájház Veľký Meder
Barna Kiara 7 Skanzen vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri tájház Veľký Meder
Bartalos Diána 10 Pekné prostredie / Szép környék Veľký Meder
Buzgó Tristan 7 Cukráreň vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri fagyizó Veľký Meder
Medvedeva Valerija 15 Termálne kúpalisko Mateja Corvina / Corvin Mátyás Termálfürdő Veľký Meder
Farkas Dávid 14 Skanzen vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri tájház Veľký Meder
Kósa Dóra 13 Mesto / Város Veľký Meder
Baka Gréta 13 Rímskokatolický kostoľ / Római katolikus templom Veľký Meder
Egri Tímea 14 Havran Mateja Corvina / Corvin Mátyás hollója Veľký Meder
Soóky Luca 12 Radnica vo Veľkom Mederi/ Városháza Nagymegyeren Veľký Meder
Cserge Hanna 10 Skanzen vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri tájház Veľký Meder
Samuel Caras 7 Socha Bélu Bartóka / Bartók Béla szobor Veľký Meder
Nogell Zara Eszter 10 Kultúrne vystúpenie / Kultúrműsor, táncelőadás Veľký Meder
Csonka Tímea 7 Havran Mateja Corvina / Corvin Mátyás hollója Veľký Meder
Bognár Léna 11 Strom Mateja Corvina / Corvin Mátyás fája Veľký Meder
Tóth Jázmin 11 Havran Mateja Corvina / Corvin Mátyás hollója Veľký Meder
Görföl Fanni 8 Termálne kúpalisko Mateja Corvina / Corvin Mátyás Termálfürdő Veľký Meder
Fitos Réka 8 Socha sv. Štefana vo Veľkom Mederi / Szent István szobra Nagymegyeren Veľký Meder
Rojková Olívia 11 Rímskokatolický kostoľ / Római katolikus templom Veľký Meder
Banyáková Lara 11 Erb Veľkého Medera / Nagymegyer címere Veľký Meder
Alankina Maria 7 Kuľtúrny dom vo Veľkom Mederi / Kultúrház Nagymegyeren Veľký Meder
Puzsér Krisztina 10 Ihrisko / Játszótér Veľký Meder
Farkas Bence 10 Strom Mateja Corvina vo Veľkom Mederi / Mátyás-fa Nagymegyeren Veľký Meder
Pálová Emily Sofia 8 Rímskokatolický kostoľ / Római katolikus templom Veľký Meder
Molnár Áron Jenő 8 Rímskokatolický kostoľ / Római katolikus templom Veľký Meder
Vendégh Bea 10 Lidl / Lidl Veľký Meder
Radi Enikő 13 Strom Mateja Corvina vo Veľkom Mederi / Mátyás-fa Nagymegyeren Veľký Meder
Doboš Vladimír  13 Les vo Veľkom Mederi / Erdőrész Nagymegyeren Veľký Meder
Hosszú Anna 12 Erb Veľkého Medera / Nagymegyer címere Veľký Meder
Kubincová Nina 12 Radnica / Városháza Veľký Meder
Bajnoková Patrícia 10 Socha Bélu Bartóka / Bartók Béla szobor Veľký Meder
Tánczos Alex 13 Havran Mateja Corvina / Corvin Mátyás hollója Veľký Meder
Chrenko Vivien 13 Skanzen vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri tájház Veľký Meder
Both Anna 12 Socha Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi / Janiga József szobra Nagymegyeren Veľký Meder
Vörös Előd 14 Kostoľ - Sap / Templom - Szap Veľký Meder
Demeter Gábor 9 Skanzen / Tájház Veľký Meder
Szabó Gergő 8 Termálne kúpalisko Mateja Corvina / Corvin Mátyás Termálfürdő Veľký Meder
Fekete Attila 10 Erb Okoča / Ekecs címere Veľký Meder
Tar Zsófia 14 Termálne kúpalisko Mateja Corvina / Corvin Mátyás Termálfürdő Veľký Meder
Károlyi Sára 12 Skanzen vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri tájház Veľký Meder
Horváth Zoé 8 Videli sme jelene v Dolnom Štáli / Őzeket láttunk az alistáli határban Dolný Štál
Méstárosová Noémi 7 ZŠ Mateja Corvina v Dolnom Štále/Corvin Mátyás Magyar Tannyelvú Alapiskola Dolný Štál
Nagy Jázmin  6 Jazda na koni - Plauter Kúria vo Veľkom Mederi/Lovaglás a Plauter kúriéban Nagymegyeren Dolný Štál
Kozák Ernikő 8 Farmárske trhy v Ňárade/ Czilizközi ő stermelő ci piac Dolný Štál
Gaál Júlia  6 Lesopark vo Veľkom Mederi/Séta a nagymegyeri erdő ben Dolný Štál
Bohus Anna 9 Nasťahovali sme sa do Dolného Štálu/Beköltöztünk Alistálra Dolný Štál
Jónašová Léna 9 Ľudový dom v Dolnom Štále/Alistáli tájház Dolný Štál
Langschadl Hanna 9 Reformovaný kostol v obci Padáň/A padányi református templom Dolný Štál
Tatranszká Barbara 10 Farmárske trhy v Ňárade/ Czilizközi ő stermelő ci piac Dolný Štál
Józsa Martina 9 Rybárska súťaž v Dolnom Štále/Halászverseny az alistáli halastónál Dolný Štál
Czajlik Anna 8 Farmárske trhy v Ňárade/ Czilizközi ő stermelő ci piac Dolný Štál
Polák Emma 10 Jazda na koni - Plauter Kúria vo Veľkom Mederi/Lovaglás a Plauter kúriéban Nagymegyeren Dolný Štál
Horváth Ágnes 9 Na javisku - dom Boda Domonkos - Dolný Štál/Szederke néptáncegyüttes fellépése a Boda Domonkos ház színpanán Alistálon Dolný Štál
Petrová Tímea 8 Farmárske trhy v Ňárade/ Czilizközi ő stermelő ci piac Dolný Štál

Odovzdávanie odmien:

Všetci účastníci boli odmenení peknými cenami zameranými na výtvarné nástroje. Víťazi dostali hodnotné odmeny..

Odmeny boli odovzdané projektovým manažérom MAS Podunajsko a učiteľmi ZUŠ.

Fotogaléria odovzdávania cien