Stanovy združenia sú k stiahnutiu vo formáte .pdf tu:

Stanovy MAS Podunajsko o. z. k 28.01.2019.pdf (689854)