Školenia 

 

Rok 2023

Školenie členov MAS Podunajsko

Informačné a školiace akcie pre zamestnancov a členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD v rámci PRV a IROP

ŠKOLENIE S CIEĽOM ZLEPŠENIA KVALITY ĽUDSKÉHO KAPITÁLU
(ZAMESTNANCOV A ČLENOV MAS)
ZAMERANÉ NA RIADENIE , MANAŽMENT A VYKONÁVANIE STRATÉGIÍ CLLD

Termín: 14.12.2023

Cieľová skupina: členovia MAS Podunajsko
 
 
Pozvánka na stiahnutie
 
 
 
 
Školenie:  Podmienky poskytnutia príspevku k vyhláseným výzvam v rámci implementácie Stratégie CLLD Podunajsko o.z.

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach + individuálne konzultácie

Termín: 14.11.2023

Cieľová skupina: zamestnanci obecných úradov, záujemcovia o projekty v rámci 7.2 a 7.4

 

Pozvánka na stiahnutie

 
 
Školenie:  Podmienky poskytnutia príspevku k vyhláseným výzvam v rámci implementácie Stratégie CLLD Podunajsko o.z.

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Termín: 2.8.2023

Cieľová skupina: zamestnanci obecných úradov, záujemcovia o projekty v rámci 7.2 a 7.4

 

Pozvánka na stiahnutie

Pozvanka 02.08.2023.pdf (248410)