Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 15.8.2022

MAS Podunajsko, o.z.  oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre  vyhlásené výzvy IROP ku dňu 15.8.2022 

Kód výzvy

Aktivita

Hodnotiace kolo

Dátum ukončenia hodnotiaceho kola

Názov žiadateľa

Žiadaná výška projektu (NFP)

Aktuálna disponibilná výška alokácie

IROP-CLLD-Y372-511-005

A1

1. kolo

20.12.2021

0

0 €

125 920,00 €

 

 

2.kolo

21.2.2022

0

0 €

125 920,00 €

 

 

3.kolo

20.4.2022

0

0 €

125 920,00 €

 

 

4.kolo

20.6.2022

1

32 792,84 €

125 920,00 €

 

 

5.kolo

22.8.2022

 

 

93 127,16 €

 

 

6.kolo

20.10.2022

 

 

 

 

 

7.kolo

 

 

 

 

IROP-CLLD-Y372-512-002

B1

1. kolo

21.6.2021

0

0 €

49 860,00 €

 

 

2.kolo

20.8.2021

0

0 €

49 860,00 €

 

 

3.kolo

20.10.2021

0

0 €

49 860,00 €

 

 

4.kolo

20.12.2021

0

0 €

49 860,00 €

 

 

5.kolo

20.2.2022

0

0 €

49 860,00 €

 

 

6.kolo

20.4.2022

0

0 €

49 860,00 €

 

 

7.kolo

20.6.2022

0

0 €

49 860,00 €

 

 

8.kolo

22.8.2022

0

 

49 860,00 €

 

 

9. kolo

20.10.2022

 

 

 

IROP-CLLD-Y372-512-003

B2

1. kolo

20.7.2021

0

0 €

58 144,17 €

 

 

2.kolo

20.9.2021

0

0 €

58 144,17 €

 

 

3.kolo

20.11.2021

0

0 €

58 144,17 €

 

 

4.kolo

20.1.2022

0

0 €

58 144,17 €

 

 

5.kolo

20.3.2022

1

24 074,06 €

58 144,17 €

 

 

6.kolo

20.5.2022

0

0 €

34 070,11 €

 

 

7.kolo

20.7.2022

0

0 €

34 070,11 €

 

 

8.kolo

20.9.2022

0

 

34 070,11 €

IROP-CLLD-Y372-512-006

B3

1. kolo

10.2.2022

0

0 €

48 051,04 €

 

 

2.kolo

10.4.2022

0

0 €

48 051,04 €

 

 

3.kolo

10.6.2022

0

0 €

48 051,04 €

 

 

4.kolo

10.8.2022

0

0 €

48 051,04 €

 

 

5.kolo

10.10.2022

0

 

48 051,04 €

IROP-CLLD-Y372-512-001

C1

1. kolo

20.4.2021

0

0 €

43 580,63 €

 

 

2.kolo

21.6.2021

0

0 €

43 580,63 €

 

 

3.kolo

20.8.2021

0

0 €

43 580,63 €

 

 

4.kolo

20.10.2021

0

0 €

43 580,63 €

 

 

5.kolo

20.12.2021

0

0 €

43 580,63 €

 

 

6.kolo

21.2.2022

0

0 €

43 580,63 €

 

 

7.kolo

20.4.2022

0

0 €

43 580,63 €

 

 

8.kolo

20.6.2022

0

0 €

43 580,63 €

 

 

9.kolo

22.8.2022

0

0 €

43 580,63 €

 

 

10.kolo

20.10.2022

0

 

 

IROP-CLLD-Y372-512-001

C2

1. kolo

15.2.2022

0

0 €

47 401,96 €

 

 

2.kolo

15.4.2022

0

0 €

47 401,96 €

 

 

3.kolo

15.6.2022

0

0 €

47 401,96 €

 

 

4.kolo

15.8.2022

0

0 €

47 401,96 €

 

 

5.kolo

17.10.2022

0

0 €

47 401,96 €

 

 

7.kolo

 

 

 

 

IROP-CLLD-Y372-512-004

D2

1.kolo

22.11.2021

0

0 €

37 896,20 €

 

 

2.kolo

20.1.2022

0

0 €

37 796,20 €

 

 

3.kolo

21.3.2022

0

0 €

37 796,20 €

 

 

4.kolo

20.5.2022

0

0 €

37 796,20 €

 

 

5.kolo

20.7.2022

1

37 896,20 €

0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IROP

 

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx