Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 23.09.2022

MAS Podunajsko, o.z.  oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre  vyhlásené výzvy IROP ku dňu 23.09.2022

 

IROP

 

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx