Objednávky

 
 
 

Výzvy

 
Všeobecné informácie ku všetkým produktom - logá
Všetky predmety a tovary musia byť označené logami. Aké logá na jednotlivých predmetoch je potrebné použiť, je vyznačené osobitne znakom*. Uverejňujeme pod týmto textom vysvetlenie k počtu hviezdičiek. Zároveň sú uverejnené manuály pre informovanie a pobicitu PPA a IROP, kde sú presne stanovené technické paramtre pre jednotlivé logá. Logo MAS Podunajsko je možné si stiahnuť z tejto webovej stránky.
 
 
*logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu, manuál tvorí prílohu výzvy, logo MAS Podunajsko + logá všetkých 13 obcí MAS Podunajsko (Baloň, Boheľov, Brestovec, Čilizská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padaň, Pataš, Sap, Veľký Meder).
** logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu          
*** logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu + Logo MAS a názov MAS „MAS Podunajsko, o.z.“    
manual_pre_informovanie_a_komunikaciu (1).docx (3933128)
 
 
 

7.11.2022 Nákup propagačných tabúľ – tabule informujúce, že obec je členom MAS Podunajsko, o.z.

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám takéto tabule, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

 

7.11.2022 Nákup výhier pre súťaže – rôzne predmety, ktoré budeme dávať ako odmenu účastníkom a výhercom súťaží

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám rôzne predmety, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

 

14.11.2022 Nákup propagačných predmetov

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám propagačné predmety, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

 

28.11.2022 Vytlačenie kalendára z víťazných fotografií Fotografickej súťaže „NAŠA MAS PODUNAJSKO 2022“

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na vytlačenie kalendára, ak máte záujem vytlačiť kalendár, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

 

 

 

*logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu, manuál tvorí prílohu výzvy, logo MAS Podunajsko + logá všetkých 13 obcí MAS Podunajsko (Baloň, Boheľov, Brestovec, Čilizská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padaň, Pataš, Sap, Veľký Meder).
** logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu          
*** logo podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu + Logo MAS a názov MAS „MAS Podunajsko, o.z.“    
manual_pre_informovanie_a_komunikaciu (1).docx (3933128)