STANOVY ZDRUŽENIA

 

Štatutár MAS Podunajsko

Tomáš Horváth

Kontakt:  0918 503 991, starosta@dolnystal.sk