MAS Podunajsko, o.z.  vyhlasuje

 
 
 

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

KOLEKTÍVNA PRÁCA TRIEDY

 

 
.

 

pre žiakov základných škôl v pôsobnosti

MAS Podunajsko.

 
 

TÉMA: MAS PODUNAJSKO – MÔJ DOMOV

 

Cieľ: výtvarne spracovať život v MAS Podunajsko, o.z.

 

Zapojte sa do súťaže a vytvorte prácu, ktorá súvisí s regiónom MAS Podunajsko.  Výtvarné práce sa tematicky majú zamerať na architektúru, prírodu, ľudové zvyky, kultúrne akcie, ktoré sa realizujú na území MAS Podunajsko, o.z.

Do územia MAS Podunajsko patria obce Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Dolný Štál, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap a mesto Veľký Meder.  Do súťaže sa prihlasujú celé triedy.

Každá trieda, ktorá sa prihlási do súťaže, dostane pastelky a baliaci papier formát A0 na realizáciu kolektívnej práce. Práce si MAS Podunajsko o. z. vyzbiera po kontaktovaní s každou základnou školou. Ak sa chce trieda prihlásiť, stačí napísať do mailu, že má záujem sa prihlásiť a zanechať kontkatné údaje. 

Akékoľvek informácie poskytneme cez telefonický kontakt: 0907 516767 alebo e-mailový kontakt podunajsko.oz@gmail.com. 

 

Vyhodnotenie všetkých prác bude 20.12.2022 členmi komisie MAS Podunajsko.  Všetky práce budú použité v propagačných materiáloch MAS Podunajsko a vystavené v priestoroch MAS.

Termín vyhlásenia súťaže: 14.11.2022 

Termín ukončenia súťaže: 16.12.2022 

Termín vyhlásenia výsledkov: 20.12.2022 

 

MAS Podunajsko, o.z.  vyhlasuje

 
 
 

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

 
.

 

pre žiakov základných umeleckých škôl v pôsobnosti

MAS Podunajsko.

 
 

TÉMA: AKO TO VIDÍM JA – AKO VIDÍM ÚZEMIE MAS PODUNAJSKO

 

Cieľ: výtvarne spracovať život v MAS Podunajsko, o.z.

 

Zapojte sa do súťaže a vytvorte prácu, ktorá súvisí s regiónom MAS Podunajsko.  Výtvarné práce sa tematicky majú zamerať na architektúru, prírodu, ľudové zvyky, kultúrne akcie, ktoré sa realizujú na území MAS Podunajsko, o.z.

Do územia MAS Podunajsko patria obce Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Dolný Štál, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap a mesto Veľký Meder.  Technika výtvarných prác, veľkosť formátu je ľubovoľná, bez obmedzení. Práce môžu zasielať jednotlivci alebo aj školy spoločne za všetkých žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnia.

Práce zasielajte alebo prineste na adresu MAS Podunajsko o. z., ul. Mateja Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál. Na druhú stranu každej práce napíšte meno autora, kontakt a adresu ZUŠ. 

Akékoľvek informácie poskytneme cez telefonický kontakt: 0907 516767 alebo e-mailový kontakt podunajsko.oz@gmail.com. 

 

Vyhodnotenie všetkých prác bude 18.11.2022 členmi komisie MAS Podunajsko.  Všetky práce budú použité v propagačných materiáloch MAS Podunajsko a vystavené v priestoroch MAS.

 

!!! POZOR - ZMENA TERMÍNOV!!!

 

Všetci účastníci získajú drobný darček a pre víťaza je prichystaná cena.

 

Termín vyhlásenia súťaže: 29.09.2022 

Termín ukončenia súťaže: 31.10.2022 predĺženie do 16.12.2022

Termín vyhlásenia výsledkov: 18.11.2022 zmena vyhlásenia 20.12.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAS Podunajsko, o.z.  vyhlasuje

 
 
 

FOTOGRAGICKÚ SÚŤAŽ

 

 

MAS Podunajsko, o.z. vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS Podunajsko.

Zúčastniť sa súťaže môžu občania obcí, ktoré sú členovia MAS Podunajsko bez obmedzenia veku.

Termín ukončenia súťaže: 31.10.2022

 

 

Cieľ: prezentovať prírodné krásy Vašej obce, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom fotografie
 v MAS Podunajsko, o.z.

 

Zapojte sa do súťaže a zašlite fotografie z Vašej obce a okolia. Môžete fotografovať fotoaparátom alebo mobilom. Fotografiu môžete priniesť priamo do kancelárie MAS Podunajsko alebo ju zaslať elektronicky e-mailom. Pri každej fotografii je potrebné uviesť meno a priezvisko autora, názov fotografie a obec z ktorej je autor fotografie. 

Do územia MAS Podunajsko patria obce Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Dolný Štál, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap a mesto Veľký Meder.  Účastníci môžu zaslať maximálne 5 fotografií zo svojej obce.  

Za každú obec bude vybraná jedna fotografia, ktorá postúpi do užšieho  výberu. Všetky víťazné fotografie z jednotlivých obcí budú uverejnené v nástennom kalendári na rok 2023, ktoré MAS Podunajsko poskytne obciam regiónu.

 

Práce zasielajte alebo prineste na adresu MAS Podunajsko o. z., ul. Mateja Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál. Alebo posielajte na e-mailový kontakt podunajsko.oz@gmail.com. Záujemcovia o súťaž nás môžu s otázkami kontaktovať buď telefonicky na čísle 090751 6767 alebo na uvedenej e-mailovej adrese.

 

Vyhodnotenie všetkých prác bude 18.11.2022 členmi komisie MAS Podunajsko.  Všetky práce budú použité v propagačných materiáloch MAS Podunajsko a vystavené v priestoroch MAS.

 

Všetci účastníci získajú drobný darček a pre víťaza je prichystaná cena.

 

Termín vyhlásenia súťaže: 29.09.2022
Termín ukončenia súťaže: 31.10.2022
 
Termín vyhlásenia výsledkov: 18.11.2022