Výzva č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.2

 
Zverejnená: 07.10.2019
 
__________________________________________________________________________________
 

Výzva č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.4

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.4 výzva č. 2.docx (104758)

Zverejnená: 07.10.2019