Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.4

 

 
 
 

Zverejnená: 30.03.2022

Termín uzávierky: 16.04.2022

__________________________________________________________________________________
 

 

Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 4.1

 
 

Zverejnená: 30.03.2022

Termín uzávierky: 16.04.2022

__________________________________________________________________________________

 

Výzva č.4 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.2

 
Zverejnená: 26.05.2021
 

Termín uzáverky: 02.06.2021

__________________________________________________________________________________
 

Výzva č.4 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.4

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.4 výzva č. 4.docx (57804)

Zverejnená: 26.05.2021

Termín uzáverky: 02.06.2021