Výzvy na odborných hodnotiteľov rok 2023

 
 

MAS Podunajsko o.z. 

vyhlasuje výzvu 

 

na ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

 

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

 Termín vyhlásenia výzvy 11.12.2023
 
Termín ukončenia výzvy: 10.01.2024

 

Doklady na stiahnutie:
Výzva

Vyzva na OH Priloha_c_4c-Odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld.pdf (851453)

Prílohy k výzve
Ziadosť o zaradenie OH.docx (1451268)
Zivotopis - priloha c.2.docx (1450809)
 

 

Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.4

 

 
 
 

Zverejnená: 30.03.2022

Termín uzávierky: 16.04.2022

__________________________________________________________________________________
 

 

Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 4.1

 
 

Zverejnená: 30.03.2022

Termín uzávierky: 16.04.2022

__________________________________________________________________________________

 

Výzva č.4 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.2

 
Zverejnená: 26.05.2021
 

Termín uzáverky: 02.06.2021

__________________________________________________________________________________
 

Výzva č.4 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.4

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.4 výzva č. 4.docx (57804)

Zverejnená: 26.05.2021

Termín uzáverky: 02.06.2021