Výzva č.1 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.4

 

Zverejnená: 24.01.2020             

__________________________________________________________________________________

Výzva č.3 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.2

 
Zverejnená: 24.01.2020
 
__________________________________________________________________________________
 

Výzva č.3 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.4

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.4 výzva č. 3.docx (97904)

Zverejnená: 24.01.2020