Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre opatrenie 7.4

 
zverejnená 22.07.2019
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre opatrenie 7.2

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.2.docx (103774)

zverejnená 10.07.2019