Harmonogram výziev na rok 2022

aktualizácia č.1 Harmonogram Výziev PRV na rok 2021:

Harmonogram výziev pre rok 2021 MAS Podunajsko o.z. aktualizácia č.1 web.pdf (864429)

aktualizácia č.1 Harmonogram Výziev IROP na rok 2021: 

IROP - indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2021 MAS Podunajsko - aktualizácia č.1.pdf (1013823)

Harmonogram Výziev na rok 2021:

Harmonogram Výziev IROP na rok 2021:

IROP - indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2021 MAS Podunajsko.pdf (998137)

Harmonogram Výziev IROP na rok 2020:

IROP - indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2020 MAS Podunajsko.pdf (971033)

Harmonogram Výziev na rok 2020 aktualizácia č.1:

Harmonogram Výziev na rok 2020:

 

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2019: