Členovia


Baloň  , starosta obce: Frigyes Matus

Boheľov , starostka obce: Mária Kázmérová 

Brestovec, starosta obce: Peter Tóth

Čilizská Radvaň, starostka obce: Erzsébet Janík

Dolný Štál,  starosta obce: Tomáš Horváth

                           Poľovnícke združenie o.z., Dolný Štál

Kĺúčovec,  starosta obce: Csaba Bognár

 

Medveďov, starosta obce: Ing. Ladislav Kulacs

Ňárad, starosta obce: Jozef Lukács

Padáň,   starosta obce: Zoltán Szabó   

Pataš , starosta obce: Ernest Takács  
  

Sap, starosta obce: Ing. František Miklós  

Okoč,  starosta obce: Ing. Ladislav Polák

                         EURO-PROSPERITAS  o.z., Okoč   

                                 

  Veľký Meder, starosta obce: Gergő Holényi    

Promegere O.Z. - Veľký Meder