Informácie pre verejnosť

MAS Podunajsko o.z. si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu:Stručný popis projektu - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podunajsko o.z..pdf (419,5 kB)

 

MAS Podunajsko o.z. si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu:Stručný popis projektu - Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Podunajsko o.z..pdf (407,6 kB)

 

 

MAS Podunajsko o.z. si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stručný popis projektu - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podunajsko o.z..pdf (430147)

 

 

MAS Podunajsko o.z. si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Animácie MAS Podunajsko o.z.