STRATÉGIA CLLD  - MAS Podunajsko o.z.

Celý dokument k stiahnutiu vo formáte .pdf
 
 
Nová stratégia MAS platná od 23.04.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégia MAS platná do 22.04.2020
 

Stratégia CLLD MAS Podunajsko o. z. ver 2.1.pdf (3012866)

 

Príprava stratégie CLLD

Zabezpečenie záväznej osnovy

07.08.2017 13:54
„Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „MAS Podunajsko, o.z.“ Občianske združenie „MAS Podunajsko, o.z.“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou...