Výzva MAS 093 7.4/1 - uzavretá !

Výzva bola ukončená dňa 02.03.2020 !!!
 
Aktualizácia výzvy č.3
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.4. Touto aktualizáciou č.3 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 02.03.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 

Výzva MAS_093_7.4_1 aktualizácia č.3.pdf (933128)

zverejnená 09.12.2019
 
_____________________________________________________
 

Výzva MAS_093_7.4_1.pdf (907390)

zverejnená 22.07.2019
 
Prílohy k výzve: