Fotografická súťaž 2022

 

Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu

„NAŠA MAS Podunajsko 2022“

 

Vyhlásenie súťaže: 29.09.2022

Ukončenie súťaže: 31.10.2022

Vyhlásenie výsledkov: 22.11.2022

Počet zapojených obyvateľov: 21

Z obcí v rámci MAS Podunajsko sa zapojili do súťaže obyvatelia obcí:

Obce Počet zapojených obyvateľov z obce
Medveďov 1
Čiližská Radvaň 4
Brestovec 3
Kľúčovec 5
Okoč 1
Sap 3
Ňárad 2
Boheľov 1
Dolný Štál 1

 

Výhercovia: Za každú obec, z ktorej sa obyvatelia zúčastnili súťaže, bola vybraná 1 fotografia.

Víťazi za jednotlivé obce Obec Názov fotografie
Ildiko Nemeth- absolútny víťaz súťaže Kľúčovec Lekno biele v Kľúčovci/Tavirózsa Kulcsod
Barnabás Újj  Okoč Posledná zima/Az utolsó tél
Margaréta Szabó  Sap Posledné slnečné lúče/ Az utolsó napsugarak
Ing.arch. Ladislav Ladacsi Ňárad Medzičilizské Farmárske Trhy/Csilizközi Őstermelői Piac
Alexandra Bothová Kľúčovec Večný návrat domov/Örök hazatérés
Zsuzsanna Domonkos Dolný Štál Rozkvitnutý dvor múzea/Virágzó udvar a múzeum
Krisztina Lantódiová  Čiližská Radvaň Svetlá večera/Az este fényei
Evelin Győri  Brestovec Brestovecom prešla jeseň/Szilason járt az ősz 
Sárköziová Agneša Boheľov Obnova histórie/A történelem helyreállítása
Tamás Vass Medveďov Mŕtvé rameno Dunaja/ Holt Duna ága 
 
Víťazné fotografie boli uverejnené v nástennom kalendári na rok 2023, ktorý  vydala MAS Podunajsko 
 
 
 

Odovzdávanie cien: január 2023

Predseda MAS Podunajsko p. Tomáš Horvátha a podpredseda MAS Podunajsko Ing. František Miklós spolu so starostami obcí odovzdaliodmeny nielen výhercom, ale aj všetkým účastníkom súťaže. MAS Podunajsko  ochotu zapájať sa do aktivít organizovaných MAS Podunajsko ocenila dasrčekami.

Fotogaléria odovzdávania ocenení víťazom aj ostatným účastníkom