Výzva MAS 093 4.1/1

 

Výzva MAS_093_4.1_1.pdf (1830794)

zverejnená 31.07.2020
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode.docx (18,2 kB)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,7 kB)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21,1 kB)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19,3 kB)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (24,8 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,1 kB)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (65,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,3 kB)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (789,6 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21 kB)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522,4 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3,5 MB)
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-4.xlsx (29,7 kB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,5 kB)
priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr.docx (28,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3 MB)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22,4 kB)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1,1 MB)