Verejné obstarávanie

 
Na tejto stránke pre Vás  budeme uverejňovať legislatívne zmeny k VO. 
 
 
 
Príručka je platná od 31.03.2022