Oznamy

Oznamujeme všetkým záujemcom o konzultácie k výzvam IROP a PRV, že kancelária MAS Podunajsko vyčlenila konzultačné hodiny:
 
 
Pravidelné konzultačné hodiny pre starostov obcí územia MAS Podunajsko,o.z.
Streda: 9,00-12,00
 
 
 
Pravidelné konzultačné hodiny pre žiadateľov o príspevok územia MAS Podunajsko,o.z.
Štvrtok: 15,00-19,00
 
 
MIMORIADNE PREDĹŽENIE DOBY OTVORENIA KANCELÁRIE
Deň pred termínom uzatvorenia kola a v deň uzatvorenia kola podávania projektov IROP, bude predĺžená doba v kancelárii MAS Podunajsko do 20,30 hod.
 
Pri podávaní projektov PRV bude deň pred termínom a v deň ukončenia výzvy, predĺžená doba v kancelárii MAS Podunajsko do 20,30 hod.