OZNAMY

Oznámenie MAS Podunajsko, o.z. k animačným aktivitám pre región MAS Podunajsko

MAS Podunajsko, o.z. realizuje animačné aktivity

 

29.09.2022 vyhlásenie Fotografickej súťaže „NAŠA MAS PODUNAJSKO 2022“ – pre všetkých obyvateľov

Bližšie informácie https://www.mas-podunajsko.sk/aktivity-animacie/

 

29.09.2022 Vyhlásenie Výtvarnej súťaže „AKO TO VIDÍM JA – AKO VIDÍM ÚZEMIE MAS PODUNAJSKO“ pre žiakov ZUŠ z Veľkého Medera a Dolného Štálu

Výzva pre základné školy: ak pôsobíte na území MAS Podunajsko, prihláste sa do výtvarnej súťaže, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

Bližšie informácie https://www.mas-podunajsko.sk/aktivity-animacie/

 

7.11.2022  Nákup propagačných tabúľ – tabule informujúce, že obec je členom MAS Podunajsko, o.z.

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám takéto tabule, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

Bližšie informácie: https://www.mas-podunajsko.sk/povinne-zverejnenie/objednavky/

 

7.11.2022 Nákup výhier pre súťaže – rôzne predmety, ktoré budeme dávať ako odmenu účastníkom a výhercom súťaží

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám rôzne predmety, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

Bližšie informácie: https://www.mas-podunajsko.sk/povinne-zverejnenie/objednavky/

 

14.11.2022 Nákup propagačných predmetov

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na dodávku, ak máte záujem dodať nám propagačné predmety, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

Bližšie informácie: https://www.mas-podunajsko.sk/povinne-zverejnenie/objednavky/

 

14.11.2022 Vyhlásenie Výtvarnej súťaže MAS PODUNAJSKO – MÔJ DOMOV“ pre základné školy z MAS Podunajsko

Bližšie informácie https://www.mas-podunajsko.sk/aktivity-animacie/

 

28.11.2022 Vytlačenie kalendára z víťazných fotografií Fotografickej súťaže „NAŠA MAS PODUNAJSKO 2022“

Výzva pre podnikateľov: hľadáme partnerov na vytlačenie kalendára, ak máte záujem vytlačiť kalendár, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko, o.z.

Bližšie informácie: https://www.mas-podunajsko.sk/povinne-zverejnenie/objednavky/

 

6.3.2023 Začiatok Putovnej výstavy „REGIONÁLNY POKLAD“ zozbieranie ručných prác, výrobkov, obrazov, kníh, krojov, receptov .... z regiónu MAS Podunajsko, ktoré sú typické pre región, ktoré sú dedičstvom po starých rodičoch – pre všetkých obyvateľov

Výzva pre obyvateľov MAS Podunajsko: ak sa chcete prispieť nejakým predmetom, receptom alebo inou tradíciou, kontaktujte kanceláriu MAS Podunajsko

Bližšie informácie https://www.mas-podunajsko.sk/aktivity-animacie/

 

 
 
 
KONZULTAČNÉ HODINY K PROJEKTOM
 
 
Oznamujeme všetkým záujemcom o konzultácie k výzvam IROP a PRV, že kancelária MAS Podunajsko vyčlenila konzultačné hodiny:
 
 
Pravidelné konzultačné hodiny pre starostov obcí územia MAS Podunajsko,o.z.
Streda: 9,00-12,00
 
 
 
Pravidelné konzultačné hodiny pre žiadateľov o príspevok územia MAS Podunajsko,o.z.
Štvrtok: 15,00-19,00
 
 
MIMORIADNE PREDĹŽENIE DOBY OTVORENIA KANCELÁRIE
 
 
Deň pred termínom uzatvorenia kola a v deň uzatvorenia kola podávania projektov IROP, bude predĺžená doba v kancelárii MAS Podunajsko do 20,30 hod.
 
Pri podávaní projektov PRV bude deň pred termínom a v deň ukončenia výzvy, predĺžená doba v kancelárii MAS Podunajsko do 20,30 hod.

 

Platnosť tejto otváracej doby kancelárie je od  01.03.2022 do odvolania.