Výzva MAS 093 7.2/1.1

 
Aktualizácia výzvy č.2
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.2. Touto aktualizáciou č.1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 06.12.2019. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.
 
 
zverejnená 28.10.2019
 
_____________________________________________________
 

Výzva MAS_093_7.2_1.1.pdf (889,7 kB)

zverejnená 24.06.2019
 
Prílohy k výzve: