Stretnutie s MAS Podunajsko na pôde MAS Podhoran

Výmenné stretnutie - exkurzia

 

 Stretnutie na výmenu skúsenosti medzi Občianskym združením Podhoran a MAS Podunajsko o.z. sa uskutočnilo 18.06.2024 tentokrát na území OZ Podhoran, v rámci animačnej aktivity – „Účasť zamestnancov a členov MAS Podunajsko na stretnutiach s inými MAS zameranými na výmenu skúseností pri riadení uskutočňovania stratégií CLLD“

Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných z programov PRV a IROP.

Našu exkurziu sme začali v obci Prietrž v Kultúrnom dome, ktoré bolo rekonštruované z projektu PRV. Potom nasledovala krátka prechádzka na Husitské hradby.

Navštívili sme obec Jablonica, kde sme mohli pozrieť Projekty PRV – náučný chodník pri kostole sv. Štefana kráľa a prístrešky pre bicykle.  V obci Prievaly nasledovala prehliadka farmy – projekt PRV – kde nakupovali stroje do živočíšnej výroby.

Cez IROP boli zrealizované aj ďalšie navštívené projekty: V obci  Plavecký Peter – Ostrovček autobusovej zastávky, v obci Sološnica Rekonštrukciu lávky – Námestie obce Sološnica. V obci Sološnica sme si pozreli aj projekt Stojisko na bicykle a kolobežky.

Našu exkurziu sme ukončili v obci Rohožník. Tam sme mohli vidieť ako cez Projekt PRV rozšírili múzeum Rohožník. Na exkurzií sa zúčastnili členovia MAS Podunajsko o.z. ako aj členovia Občianskeho združenia Podhoran v počte 22 účastníkov (14 mužov a 8 žien).

Na stretnutí bolo vystúpenie s prezentáciou o implementácií CLLD – úspechy, problémy a ich riešenie.

Za všetkých zúčastnených členov veľmi pekne ďakujeme za pozvanie.

O projekte informovalo OZ Podhoran na svojej webovej stránke.

https://www.podhoran.sk/news/exkurzia-mas-podhoran/