Stretnutie s MAS Podhoran - exkurzia po regióne MAS Podunajsko

 
 

Výmenné stretnutie na pôde MAS Podunajsko

 

MAS Podunajsko hostilo dňa 14.05.2024 členov Občianskeho združenia Podhoran na svojom území v rámci animačnej aktivity „Účasť zamestnancov a členov MAS Podunajsko na stretnutiach s inými MAS zameranými na výmenu skúseností pri riadení uskutočňovania stratégií CLLD“.

 

Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných z programov PRV aj IROP, preberali spoločné aj individuálne problémy a trápenia pri implementácii, ale aj nadviazali nové kontakty a spolupráce.

 

Navštívili obec  Dolný Štál, kde bol zrealizovaný projekt „Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko“. Nasledovala obec Pataš, kde bola v rámci PRV zrealizovaná „Výstavba letného javiska“. V obci Kľúčovec sme si pozreli projekt „Výstavba autobusových zastávok“ .

V obci Brestovec sme absolvovali prehliadku parku, ktorý bol zrealizovaný z PRV ako „Park – Obec Brestovec“, tiež sme navštívili priestory cukrárskej výrobne, ktorá vďaka IROP uskutočnila prístavbu skladových priestorov v projekte „Zvýšenie konkurencieschopnosti a kapacít cukrárenskej výroby“. V Okoči sme absolvovali prehliadku cyklochodníka v parku, ktorý bol postavený v rámci projektu „306-04 Cesta Okoč v dĺžke 283 m“.

Exkurzia bola ukončáná vo Veľkom Mederi. V spoločnosti  Fabrick SK, s.r.o. účastníkom spravili ukážku ako funguje stroj zakúpený prostredníctvom projektu „Inovácia v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja spoločnosti FABRICK SK, s.r.o.“

 

Po obede pre všetkých zúčastnených členov Občianskeho združenia Podhoran a MAS Podunajsko bol pripravený pracovný program. MAS Podunajsko vo svojej prezentácii sa zameralo na informovanie o území MAS Podunajsko a predovšetkým o zrealizovaných projektoch a to z IROP a PRV.  MAS podrobnejšie informovala o projektoch, ktoré účastníci nenavštívili. Na záver boli podané informácie o súčasných a pripravovaných výzvach na rok 2024.

 

MAS Podhoran sa v prezentácii zamerala na informovanie o svojej štruktúre, personálnom obsadení. Prioritne však prezentácia mala za úlohu poskytnúť skúsenosti o pláne do budúceho programového obdobia, jej víziu a strategické rozhodnutia. Medzi účastníkmi oboch MASiek bola počas celého dňa bohatá výmena skúseností a spôsoby riešenia problémov.

 

Takto o akcii informovalo Občianske združenie Podhoran

https://www.podhoran.sk/news/exkurzia-do-mas-podunajsko/