Archív článkov

Výzva č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 7.2

07.10.2019 13:21
priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld 7.2 výzva č. 2.docx (93366) Zverejnená: 07.10.2019

Zabezpečenie záväznej osnovy

07.08.2017 13:54
„Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „MAS Podunajsko, o.z.“ Občianske združenie „MAS Podunajsko, o.z.“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou...

Informácie pre návštevníkov

24.03.2015 14:47
Záznamy: 1 - 3 zo 3